Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Testa din potens

 • 1

  Fråga

 • 2

  Fråga

 • 3

  Fråga

 • 4

  Fråga

 • 5

  Fråga

Test inför läkarbesöket

Potenstestet är ett enkelt sätt att mäta förmågan att kunna få och behålla erektion tillräckligt för att kunna genomföra samlag. Testet består av 5 snabba frågor och du får svar direkt i slutet av testet. Observera att det endast är vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök. Frågorna kan också vara en hjälp för dig och din doktor så att ni tillsammans kan identifiera eventuella problem.

Fortsätt

Frågorna i testet kommer ifrån ett internationellt instrument framtaget för att underlägga diagnostiken av erektil dysfunktion. Testet kallas ”International Index of Erectile Dysfunction” (IIEF). IIEF innehåller 15 frågor men finns även i denna kvalitetssäkrade kortversion, IIED-5, som består av 5 frågor.

Hur uppskattar du att din tilltro till att kunna få och behålla en erektion varit de senast sex månaderna?

Fortsätt

Hur ofta, under de senaste sex månaderna, har din penis vid sexuell stimulering blivit tillräckligt styv för att kunna tränga in i din partner?

Fortsätt

Hur ofta har du, under samlag, kunnat behålla erektionen sedan du trängt in i din partner de senaste sex månaderna?

Fortsätt

Hur svårt hade du att behålla erektionen ända till slutet av samlaget de senaste sex månaderna?

Fortsätt

När du de senaste sex månaderna försökt genomföra samlag, hur ofta har du upplevt dem som tillfredsställande?

Fortsätt

Resultat

Du har fått ... poäng.

Studier har visat att resultat under eller lika med 21 poäng urskiljer erektionsproblem i någon form (lindriga, måttliga, svåra). Resultat över 21 poäng visar inga tecken på potensproblem. Om du önskar besöka en läkare och diskutera vidare skriv gärna ut och ta med ditt ifyllda formulär.

Observera att detta är endast ett hjälpmedel för att utreda om du har erektionsproblem. Du behöver alltid träffa en läkare för en fullständig undersökning.

Klicka här för att öppna ett nytt fönster där du kan välja läkare samt mottagning nära dig »