Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Som partner - ett gemensamt problem

Både mannen och hans partner drabbas när potenssvårigheter gör samlivet svårare. Mannen tar kanske färre initiativ ha sex och partnern kanske börjar ifrågasätta sin egen attraktionsförmåga. Detta kan leda till frustration och osäkerhet i förhållandet. Men det finns hjälp att få. Våga prata med varandra och sök hjälp, kanske till och med tillsammans.

Hur kan mannen uppleva potenssvårigheter?

Många män känner sig misslyckade, otillräckliga och "omanliga" när de drabbas av potensproblem. Många drar sig undan sin partner, helt enkelt för att slippa konfronteras med problemet och för att slippa utsättas för situationer som kan leda till sex. Många skaffar sig en ny hobby, begraver sig i arbetet eller ser till att inte gå till sängs samtidigt som sin partner på kvällen. Många bygger till och med, mer eller mindre medvetet, upp konflikter för att slippa vara nära sin partner.

De här reaktionerna är helt normala. Man är rädd att mista sin partner om problemet kommer upp till ytan och dessutom kan ämnet vara svårt att prata om. Det kan vara både känsligt, genant och ovant att prata om sex och känslor av misslyckande.

Hur kan partnern känna sig?

Sällan vet partnern bakgrunden till mannens beteende. Vad som märks är att ömhet, närhet och förtrogenhet försvinner och ersätts alltmer av kyla, distans och oro. Går inte svaren att finna hos partnern är det lätt att skulden hamnar hos en själv.
 
Genom att gång på gång misslyckas med att prata om problemen kommer partnern till slut att känna sig otillräcklig. Försvinner mannens intresse och närhet smyger sig känslan in av att vara oattraktiv. När ärligheten är borta kan tankar om otrohet börja snurra.
 
En ond cirkel startar som kan göra partnern osäker, orolig och nedstämd. På så sätt påverkar mannens problem med erektionsstörningar relationen mellan paret. Det finns hjälp att få och när man fått hjälp och lyckats lösa problemen upptäcker många att deras förhållande kanske till och med har stärkts.

Prata om problemet

Tystnaden är ofta värre än talet, så även om det känns motigt att prata med sin partner så upplever många att det hjälper mycket. Att dela med sig av problemet och kunna resonera om det, är bättre än att gå och må dåligt och inbilla sig och oroa sig över saker i onödan. Att skaffa kunskap om potensproblem lägger en god grund för att prata om känslor och funderingar kring problemet. Det kan också ta bort litet av genansen och pinsamheten när man ska söka kontakt med läkare om båda går dit tillsammans. Då får också båda chansen till en gemensam bild av situationen och kan tillsammans välja en behandling som passar båda.

Skaffa kunskap

Potensproblem är något som det sällan pratas eller skrivs om. Vare sig om dess bakomliggande orsaker, hur parets förhållande utvecklas till det sämre eller hur enkelt problemet faktiskt kan åtgärdas. Så när en man och hans partner hamnar i denna situation har de liten eller ingen kunskap om vad det egentligen handlar om. Kunskap om potensproblem har du möjlighet att få på denna webbplats. Oavsett om du är man eller kvinna. Med mer kunskap kommer du säkert också att finna det enklare att prata med din partner. Tillsammans kan ni prata ut om känslor och funderingar och ge varandra stöd och i slutändan lösa era relationsproblem. För mannen kan det vara jobbigt att gå till en läkare eller sexolog och prata om potensproblem. Det kan kännas pinsamt och osäkert. Då kan det vara värt att komma ihåg att läkare och sexologer möter dessa problem dagligen och att läkarna och sexologerna är till för dig.

Prata & uppmuntra

Mannens åkomma, men parets gemensamma problem. Det är nog det bästa sättet att sammanfatta vad erektionsstörningar handlar om. Med den här webbplatsen hoppas vi att du, oavsett om du är man eller kvinna, har fått den kunskap som du behöver för att gå vidare och lösa problemen. Prata gärna öppet med din partner, sök stöd hos varandra. Det är vanligt att män som drabbas av erektionsstörningar tror att de inte kan få någon hjälp. Vi vet att erektionsstörningar kan behandlas. De flesta erektionsstörningar kan behandlas, oavsett bakomliggande orsaker. Idag finns en rad olika behandlingsmetoder. Det finns receptbelagda mediciner som förskrivs i samband med en läkarundersökning. Förutom medicinsk behandling kan ibland sexologisk rådgivning vara den mest lämpliga åtgärden. Det kan vara bra för dig som anhörig att veta om detta och kunna stödja och uppmuntra din partner att det finns hjälp att få. Det är också viktigt att den som drabbas inte tror att det är något ovanligt och konstigt. Erektionsstörning är vanligt och som många män drabbas av i livet. Att prata med varandra om problem och känslor är alltid svårt men efteråt är det oftast en lättnad. En lättnad som i sig kan leda till att problemen löses! Banden mellan er som par blir också starkare och ni kommer närmare varandra. För det är ju så, att tillsammans har ni allt att vinna.
 

Granskad:

2016-12-20

Potensproblem ÔÇô En viktig varningssignal

Potensproblem

Potensproblem drabbar många män och kan bero på flera olika orsaker.

Erektil dysfunktion

Sök hjälp

Klicka här för att snabbt och enkelt söka hjälp för potensproblem.

Hämta Viagrarapporten

Testa din potens

Gör gärna vårt självtest för att förbereda dig inför läkarbesöket.