Så fungerar det

För att kunna få en erektion krävs att flera faktorer samverkar. Dels krävs en sexuell stimulans och dels krävs att blodtillförseln till penis är tillräcklig.

Jämfört med vilotillståndet måste cirka 30 gånger så mycket blod strömma till penis svällkroppar för att få igång en erektion. För att det ska kunna ske måste man ha friska kärl som levererar blodet.

Dessa blodkärl är i slakt tillstånd sammandragna. Via nervimpulser slappnar muskelcellerna i blodkärlen av och tillflödet kan öka. Svällkropparna som finns i penis fylls och volymen ökar. Det gör att avflödet försvåras och erektionen kan accelerera. När svällkropparna är maximalt utspända upphör avflödet helt och erektionen är ett faktum. En erektion avtar när blodtillflödet minskar i de tillförande kärlen som då åter drar sig samman. Då sjunker trycket i svällkropparna och blodet kan dränera ur dessa.

Granskad:

2013-01-21