Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Så funkar det – vad händer i snoppen när man får stånd?

För att kunna få en erektion krävs att flera faktorer samverkar. Dels krävs en sexuell stimulans och dels krävs att blodtillförseln till penis är tillräcklig. Jämfört med vilotillståndet måste cirka 30 gånger så mycket blod strömma till penis svällkroppar för att få igång en erektion. För att det ska kunna ske måste man ha friska kärl som levererar blodet.

Dessa blodkärl är i slakt tillstånd sammandragna. Via nervimpulser slappnar muskelcellerna i blodkärlen av och tillflödet kan öka. Svällkropparna som finns i penis fylls och volymen ökar. Det gör att avflödet försvåras och erektionen kan accelerera. När svällkropparna är maximalt utspända upphör avflödet helt och erektionen är ett faktum. En erektion avtar när blodtillflödet minskar i de tillförande kärlen som då åter drar sig samman. Då sjunker trycket i svällkropparna och blodet kan dränera ur dessa.

Granskad:

2016-12-20

Potensproblem ÔÇô En viktig varningssignal

Potensproblem

Potensproblem drabbar många män och kan bero på flera olika orsaker.

Erektil dysfunktion

Sök hjälp

Klicka här för att snabbt och enkelt söka hjälp för potensproblem.

Hämta Viagrarapporten

Testa din potens

Gör gärna vårt självtest för att förbereda dig inför läkarbesöket.