Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Orsaker till impotens

Erektil dysfunktion (ED) eller impotens, kan drabba vem som helst, ung eller gammal. Det är vanligt, mer än hälften av alla män mellan 40 och 70 år drabbas i varierande grad.

ED blir vanligare med stigande ålder – men det är inte något som nödvändigtvis hör till när man blir äldre. Snarare är det så att med stigande ålder ökar risken för sjukdomar som kan orsaka erektionsstörningar, till exempel högt blodtryck, annan hjärt- eller kärlsjukdom, diabetes, neurologiska skador eller depression. Dessutom kan hög stressbelastning, rökning, olika läkemedel, brist på manliga hormoner (testosteron) på verka lust och erektion.

Om du vill veta mer ingående om orsaken till just dina erektionsproblem ska du tala med din läkare. Endast han eller hon kan utreda just din situation och ge dig en riktig diagnos och relevant behandling.
 
Nedan följer en beskrivning av några vanliga bakomliggande orsaker:
 
Ålder
Alkohol
Droger

Vanliga orsaker till erektionsproblem

Livssituation

Relationsproblem, brist på kärlek, osäkerhet i ett nytt förhållande och liknande situationer kan ge erektionsstörningar. Bara det faktum att erektionen har sviktat, kanske bara vid ett enstaka tillfälle, kan i sig öka frustrationen i sexuella situationer. Det kan bidra till att erektionsstörningen fortsätter trots att orsaken är upphävd.
 
Ekonomiska bekymmer, arbetslöshet, sorg och stress är faktorer som påverkar oss olika genom livet. Den typen av psykologisk stress kan också bidra till att kroppen inte fungerar som den ska.
 
När erektionsförmågan sviktar störs inte bara mannens sexuella förmåga. Hela hans identitet som man kan rubbas. Därför kan det vara svårt att säkert särskilja rent kroppsliga och rent psykologiska orsaker till erektionsstörningarna.

Ålder

Precis som alla andra funktioner i vår kropp, åldras även vår förmåga att få och upprätthålla erektion. Med högre ålder ökar risken för sjukdomar och behandlingar med läkemedel som kan påverka erektionsförmågan. Det finns också normala åldersförändringar som uppträder hos de flesta män utan att de är tecken på en störd funktion.

Psykologiska orsaker

Stress, prestationsångest, relationsproblem och depression är vanliga psykologiska orsaker till erektil dysfunktion/impotens.
Dessutom är det är vanligt att behandla en depression med läkemedel som ofta ger biverkningar i form av nedsatt sexuell lust och försämrad erektionsförmåga. Besvären kan eventuellt upphöra om medicinen sätts ut eller byts till en annan typ av antidepressivt läkemedel.

Alkohol

Alkohol påverkar sexlivet och potensförmågan. Vid missbruk förekommer också skador på organen, speciellt på levern. Detta leder till störningar i kroppens hormonbalans vilket försämrar erektionsförmågan ytterligare.
 
Alkoholpåverkan kan ibland öka lusten. Alkohol i små mängder kan ha en lugnande effekt på män med prestationsångest inför samlaget och på så sätt i någon mån förbättra erektionsförmågan. Men redan vid måttlig berusning avtar erektionsförmågan påtagligt och en berusad man är i princip tillfälligt impotent. 

Rökning

Att få stånd innebär ett samspel mellan känslor, nervsystem, blodkärl, muskler och bindväv. Om blodcirkulationen försämras, till exempel av att man röker, blir förmågan att få erektion sämre. Orsakerna till rökarens sviktande erektion är flera. Vid rökning leder nikotinet till en omedelbar kärlsammandragning. Det leder i sin tur till svårigheter att öka inflödet av blod till penis vid erektion.
 
I tobaksrök finns, förutom nikotin, ett stort antal andra ämnen som på lång sikt kan skada och förtränga blodkärlen till penis. Rökstopp minskar alltid de negativa konsekvenserna, både omedelbart och på lång sikt.

Hjärt- kärlsjukdomar

Perifera kärlsjukdomar och högt blodtryck kan ge försämrat blodflöde till penis och därigenom erektil dysfunktion/impotens och detta kan bero på hjärt- kärlsjukdomen i sig eller ha uppstått som en följd av behandling.

Diabetes

Diabetes eller sockersjuka, både typ 1 och 2, är en vanlig orsak till erektil dysfunktion/impotens. Diabetes kan ge upphov till både nerv- och kärlskador och därmed orsaka erektil dysfunktion/impotens.

Droger

Droger kan skada både erektionsförmågan eller sexlivet. På grund av de nedbrytande effekter narkotika har, skadas kroppens alla organ, inklusive blodkärl. Det leder till att det kan bli svårare att få stånd. En narkotikamissbrukare blir dessutom med tiden mer intresserad av sitt missbruk än av sex. Erektionsproblem blir då bara ett delfenomen i ett större sexproblem.
 
Friska mäns erektionsförmåga förbättras inte av extra testosteron (manligt könshormon). Onormalt höga halter leder, precis som tillförsel av anabola steroider, till nedsatt erektionsförmåga.

Hormonella sjukdomar

Hormonellt orsakad impotens är ovanligt men kan förekomma, både i form av hormonbrist och i form av olika hormonterapier (framförallt förekommande vid vissa cancertyper).

Läkemedelsbiverkningar

Erektil dysfunktion/impotens, oförmåga att få orgasm och minskad sexuell lust förekommer som biverkningar till många läkemedelsbehandlingar. Misstänker du att dina erektionssvårigheter beror på ett läkemedel du tar - tala med din läkare.

Nervskador orsakade av olyckor eller sjukdomar

Parkinson, MS (multipel skleros), stroke och skallskador är inte sällan förenade med nedsatt sexuell förmåga. Det beror på att nerver och nervsignaler utgör en integrerad del av förmågan till erektion. Om man har en neurologisk sjukdom eller skada och får erektionsproblem kan man få hjälp av sin läkare.
 
Män med ryggmärgsskada får nästan alltid någon form av erektionsstörning. Beroende på var skadan sitter är möjligheten till sexuellt gensvar olika. Det är viktigt att poängtera att skadan i medicinsk mening inte påverkar lusten och att behandling ofta ger mycket goda effekter.
 
Vid kirurgiska ingrepp i bäckenregionen finns det risk för skador på både blodförsörjningen till penis och dess nervbanor. 

Impotens är vanligt i samband med prostatacancer

Mannens erektion styrs av två nerver som löper som en nervbunt på var sin sida utmed prostatan. Genom dessa nerver aktiveras de svällkroppar som finns i penis så att de fylls med blod. Vid en radikal prostatektomi försöker man spara dessa nerver, båda eller minst en, så att mannen kan behålla sin möjlighet till naturlig erektion. Man talar därför om en nervbesparande operation. Det viktigaste med operationen är emellertid att få bort all cancer och därför får tiden efter operationen utvisa hur det gått med nervtrådarna. 
 
Vid ett gynnsamt utfall av operationen kan mannen återfå den erektionsförmåga som han hade före operationen. I de fall som ena eller båda nerverna finns kvar och erektionsförmågan är försvagad så kan mannen få hjälp med sin erektion med tablettbehandling. 
Om nervtrådarna till penis är helt avklippta eller allvarligt skadade så är mannen inte hjälpt av erektionsstärkande tabletter. I detta fall kan mannen få erektion genom att ett läkemedel på kemisk väg aktiverar svällkropparna i penis.
 

Granskad:

2016-12-20

Potensproblem ÔÇô En viktig varningssignal

Potensproblem

Potensproblem drabbar många män och kan bero på flera olika orsaker.

Erektil dysfunktion

Sök hjälp

Klicka här för att snabbt och enkelt söka hjälp för potensproblem.

Hämta Viagrarapporten

Testa din potens

Gör gärna vårt självtest för att förbereda dig inför läkarbesöket.