Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om impotens och erektionsproblem

Erektionsproblem är vanligare än du tror. Problemen brukar beskrivas som en bristande förmåga att få erektion eller behålla den tillräckligt länge för att ha en tillfredställande sexuell aktivitet.

Den medicinska termen är erektil dysfunktion (ED). Problemen kan ibland vara tillfälliga och uppstå under en viss tid eller under vissa förutsättningar. Det finns flera vanliga sjukdomar som kan ge sviktande potensförmåga. Är du stressad eller deprimerad kan även det ha stor inverkan på sexlivet.
 
Att erektionen sviker dig behöver inte bero på brist på känslor, lust eller kärlek. Det betyder inte heller att du förlorat förmågan att få barn, orgasm eller utlösning. Idag finns effektiv hjälp att få för nästan alla män med erektionssvikt, oavsett bakomliggande orsak. Du som har problem är långt ifrån ensam.

Vad är erektionsproblem?

Erektionen är resultatet av en komplicerad process i blodomloppet och det centrala nervsystemet. Med erektionsstörningar brukar man mena oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräckligt länge för en tillfredsställande sexuell aktivitet. Den medicinska termen för detta är erektil dysfunktion (ED). Ibland används också ordet impotens. 
 
Erektionsstörningar kan inträffa under en begränsad tid och under vissa förutsättningar. Det betyder inte att mannen inte kan skaffa barn, få orgasm eller utlösning. De flesta män får tillfälliga erektionsbesvär någon gång under livet, men väldigt få pratar om det. Upp till hälften av alla män över 40 år upplever till exempel att de har problem då och då. Två tredjedelar av dessa har medelsvåra eller svåra besvär.
 

Svåra eller medelsvåra erektionsbesvär?

Källa till detta avsnitt Mulhal et al. J Sex Med 2007;4:448-464

Symtom vid milda besvär

Penis är tillräckligt hård för penetration men inte helt styv.

Symtom vidmåttliga besvär

Penis är hård men inte tillräckligt för penetration.

Symtom vid svåra besvär

Penis är större men inte hård.
 

Det finns olika typer av erektionsproblem

Hur erektionsproblemen uppträder kan variera. Det kan vara styvnaden eller erektionens varaktighet eller båda delarna som påverkas. Det kan också vara tidsintervallen mellan erektionerna som förändras, alltså hur lång tid som måste gå mellan varje utlösning. I vilken grad problemen förekommer är ofta svårt att mäta. En jämförelse med hur ditt sexliv såg ut innan du började få problem är avgörande.
 
En otillfredsställande erektion kan ha kraftig inverkan på en mans liv. Självförtroendet påverkas ofta. Vissa kan ifrågasätta sin manlighet och identitet. Andra kanske drar sig undan sin partner.. Ett sådant beteende kan leda till ytterligare problem eftersom det ofta skapar onödiga spänningar i relationen. Det kan därför vara bra att veta vad det är som egentligen händer i kroppen vid erektil dysfunktion och att det finns effektiv hjälp att få för de allra flesta som drabbas av erektionsproblem.

Vem drabbas av impotens?

Om man med viss regelbundenhet saknar förmåga att få erektion pratar man om erektionsproblem. Orsakerna till detta kan vara många – stress, oro, prestationsångest, rökning, alkohol eller, många gånger, en bakomliggande sjukdom.
 
Erektionsstörningar är vanligare än de flesta tror – var femte man eller cirka en halv miljon män i Sverige lider av erektionsstörningar. Orsaken till erektionsproblem varierar. När yngre män drabbas beror det oftast på en psykisk orsak. Det kan handla om osäkerhet, prestationsångest eller brist på erfarenhet, men också på t ex rökning eller en stressig livsstil.

Vanligare med åren

Män i alla åldrar kan råka ut för sviktande erektionsförmåga. Under ett år upplever i genomsnitt 5 % av alla män mellan 18 och 74 år någon gång störningar i erektionen. Statistiken visar ändå att det är relativt ovanligt med erektionssvikt före 50-årsåldern men att det blir vanligare med åren. För män över 65 år upplever var fjärde man ofta erektionsstörningar och över 75 år varannan man. Detta beror till stor del på att risken för till exempel diabetes, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar, åkommor som i sig kan bidra till en ökad risk för erektionsstörningar, ökar med stigande ålder.

Män med högt blodtryck ofta drabbade

Perifera kärlsjukdomar och högt blodtryck kan ge försämrat blodflöde till penis och därigenom erektil dysfunktion/impotens.

Granskad:

2016-12-20

Potensproblem ÔÇô En viktig varningssignal

Potensproblem

Potensproblem drabbar många män och kan bero på flera olika orsaker.

Erektil dysfunktion

Sök hjälp

Klicka här för att snabbt och enkelt söka hjälp för potensproblem.

Hämta Viagrarapporten

Testa din potens

Gör gärna vårt självtest för att förbereda dig inför läkarbesöket.