Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Potensproblem

Potensproblem drabbar många män och kan bero på flera olika orsaker.

Sök hjälp

Klicka här för att snabbt och enkelt söka hjälp för potensproblem.

Testa din potens

Gör gärna vårt självtest för att förbereda dig inför läkarbesöket.

Låt snoppen stå!

De allra flesta män upplever problem med potensen ibland. Potensproblem kan inträffa under en begränsad tid och under vissa förutsättningar. Det finns flera olika behandlingsmöjligheter som innebär att de allra flesta blir hjälpta. Problem med erektionen kan ha underliggande medicinska orsaker och det är därför viktigt att du tar kontakt med läkare.

Läs mer om potensproblem och hur du kan få rätt hjälp »