Låt snoppen stå!
De allra flesta män upplever problem med potensen ibland. Potensproblem kan inträffa under en begränsad tid och under vissa förutsättningar. Det finns flera olika behandlingsmöjligheter som innebär att de allra flesta blir hjälpta. Problem med erektionen kan ha underliggande medicinska orsaker och det är därför viktigt att du tar kontakt med läkare. Ta hand om din hälsa och välj ett godkänt läkemedel. Mer än 50% potensmedel som säljs på nätet är förfalskade kopior!

Potensproblem
– En viktig varningssignal

Potensproblem har visat sig vara en tidig och användbar varningssignal för hjärt kärlsjukdom.

Sök hjälp

Här kan du hitta läkare som är intresserade av, och kunniga kring, erektionsproblem och gärna vill hjälpa dig.

Testa din potens!

Det här testet är tänkt att vara en hjälp för dig att se om du har problem med erektionen. Observera att det endast är vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök